fbpx
Gazete İlan Servisi ve Açık Hava Reklamları

MEVZUAT İLANLARI

Mevzuat İlanları

Basın İlan Kurumu ( BİK ) İlanları - Resmi İlanlar

Kanun, tüzük veya yönetmelik gereği yayınlanması zorunlu olup da reklam niteliği taşımayan ilanları, merkezi yönetim bütçesine tabi idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu hukuku tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar ve sermayesinin yarısından fazlası bu kuruluşlara ait veya bunların % 50’den fazla sermaye payı olan iştiraklerinin ilanları, kanunla kurulan müesseseler ile bunların iştiraklerine ait hususi ilan ve reklamları, ulusal – yerel gazete ve dergilerde kanunen yayınlanması zorunlu ilanlar kapsamında ve belirli bir mal ve hizmetin tanıtım reklamı mahiyetinde olmayan duyuru ilanları resmi veya mevzuat ilanları olarak adlandırılır.
Mevzuat veya resmi ilanlar; diğer gazete ilanları gibi olmayıp onaylanması ve yayınlanması Basın İlan Kurumu’nun (BİK) aracılığı ile olmaktadır.

Mevzuat ilanları, Basın İlan Kurumu vasıtası ile kamu kurum ve kuruluşları, şirket ve tüzel kişiler, sendika, federasyon, vakıf, dernek, kooperatif gibi bazı kurum faaliyetleri ile ilgili olarak kanun gereği yılda bir veya iki yılda bir kez yayınlamak zorunda olduğu ilanlar olduğu gibi belli faaliyetlerin uygulanması aşamasında yayınlanması zorunlu ilanları kapsamaktadır.
Gazete mevzuat ilanları arasında, Genel Kurul Toplantıları, Bilanço Bildirimi, Sermaye Artırımı, Duyuru, Tüzük Değişikliği, Kongre Duyurusu, Gelir-Gider Hesap Tablosu, Adres Değişikliği, ÇED Raporu, Şirket Ana Sözleşme Değişikliği, Tüzük Değişikliği, Fesih Bildirimi, Acentelik ve Adres Değişikliği gibi ilanlar sayılabilir.

Gazet BİK İlanı - Mevzuat İlanı - Resmi İlanlar

Basın İlan Kurumu ( BİK ) İle Yayınlanan Diğer Resmi İlanlar

 • İcra Müdürlükleri tarafından yayınlanan gayrimenkul – menkul icra ilanları,
 • Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından yayınlanan tebligat ilanları,
 • Alış – Satış – Kiralama ihale ilanları,
 • Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımı ihale ilanları,
 • Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımı ihale ilanları,
 • Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde yayınlanması zorunlu olan ihale ilanları,
 • İmar, Kadastro, Kamulaştırma, Konkordato İlanları,
 • Tasfiye, Tereke, Toplantı İlanları,
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi ( ÇED ) Raporu Halkın Katılım Toplantısı duyuru İlanı,
 • Bakanlıklar, Belediyeler, Hastaneler, Üniversiteler, Vakıflar resmi tebligatları,
 • Acentelik İlanı,
 • Üniversiteleri Doktora Öğrencisi Alımı İlanı,
 • Duyuru İlanı,
 • Üniversiteleri Öğrenci Alımı İlanı,
 • Üniversiteleri Öğretim Üyesi Alımı İlanı,
 • Eleman Alımı İlanı, Personel Alımı İlanı,
 • Sınav Duyuru İlanı Yüksek Lisans Öğrenci Alımı İlanı,

Gazete ÇED İlanı ( Çevresel Etki Değerlendirmesi )

ÇED; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaların Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmenliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda, başvuru ile başlayan ve işletme sonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona eren süreçtir.
Halkın katılımı toplantısı, kapsam ve özel format belirleme toplantısından önce halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere proje mahallinde yapılan toplantıdır. Toplantının yeri, tarihi ve saati en az 10 gün öncesinden, yerel ve ulusal yayım yapan gazetelerde ilan edilir.

ÇED gazete ilanları, ulusal yayın yapan gazetelerde, Türkiye geneli baskısı olmak üzere, genel olarak Siyah / Beyaz formatta, en az 4 sütun (13,5 cm) x 8 cm olmak üzere, Küçük Çeyrek Sayfa (13,5 cm x 25 cm) veya (17 cm x 25 cm) Büyük Çeyrek Sayfa (17 cm x 25 cm) veya diğer ilan ölçülerinde yayınlanabilmektedir.

 • ÇED gazete ilanı, Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığı ile yayınlanması gereken ilanlardır.
 • Belli bir bölgede yapılması planlanan projelerde, çevre halkının bilgilendirilmesi amacıyla ulusal ve yerel gazetelerde ÇED İlanı verilmesi yasal zorunluluktur.
 • Türkiye baskısı yayınlanacak ÇED Halkın Katılım Toplantısı Duyuru gazete ilanı için son rezervasyon; yayın tarihinden 1 gün önce saat: 11:30’a kadardır.
 • ÇED gazete ilanının BİK nezdinde rezervasyonu ve ilan tasarımı ajansımız aracılığı ile ÜCRETSİZ yapılmaktadır.
 • Hürriyet, Milliyet, Posta, Sabah, Sözcü Gazeteleri’nde; Türkiye baskısı, ÇED ilanlarınızı yayınlatabilirsiniz.

ÇED Gazete İlanı Formatı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
DUYURU

…………………………….. tarafından; ………………………… ili, ………………………. İlçesi, ……………………….. Köyü, ……………. Mevkiinde, ……………………………………… projesinin yapılması planmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince, aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyet ile ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak üzere “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır. Halkımıza saygı ile duyurulur.

Toplantı Yeri                     : ………………………………..……………..
Toplantı Yerinin Adresi : …………………………………….……………
Toplantı Tarihi                 : …………………….………………………….
Toplantı Saati                  : …………………………..…………………….
Proje Sahibi   : ……………………………………..
Telefonu         : ……………………………………..
Faks               : ………………………………………
ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluş :
Telefonu  : ………………………………………….
Faks        : ……………………………………………….
Web         : …………………………………………..

Open chat
Bize yazın !